Warunki użytkowania

ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

----

OVERVIEW

Ta strona jest obsługiwana przez Hairlissy. Na tej stronie terminy "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do Hairlissy. Hairlissy zapewnia tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i zawiadomienia określone w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, wchodzisz na naszą "Usługę" i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki", "Regulamin", "Warunki"), w tym wszelkich dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników tej strony, w tym, ale nie wyłącznie, użytkowników, którzy przeglądają stronę, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed wejściem na naszą stronę internetową lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z oferowanych na niej usług. Jeśli niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane do tego sklepu w przyszłości, będą również podlegały niniejszemu regulaminowi. Najnowszą wersję Warunków użytkowania można obejrzeć w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Dalsze korzystanie z Serwisu lub dostęp do niego po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na Shopify Inc. Udostępniają nam platformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż naszych produktów i usług dla Ciebie.


ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletniość w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraziłeś zgodę na to, aby każda osoba niepełnoletnia pozostająca pod Twoją opieką mogła korzystać z tej strony.

Korzystanie z naszych produktów w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym jest zabronione, a użytkownik, korzystając z Serwisu, nie może naruszać przepisów prawa obowiązującego w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie lub naruszenie niniejszego Regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem korzystania z Usług.


ARTYKUŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług dowolnej osobie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Treści (z wyłączeniem informacji dotyczących karty kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany, co obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymogów technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi ani nie korzystać z Usługi, ani też nie uzyskiwać dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody na piśmie.

Nagłówki użyte w tej umowie są dołączone dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.


ARTYKUŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej strony jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być jedynym źródłem informacji do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z dokładniejszymi, bardziej aktualnymi źródłami informacji.

 

Ta strona może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Ta wcześniejsza informacja, ze względu na swój charakter, nie jest aktualna i jest przekazywana wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.


ARTYKUŁ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ARTYKUŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na ekranie Twojego komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie na jakimkolwiek obszarze geograficznym lub w jakiejkolwiek jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania danego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie usługi lub oferty produktów na tej stronie są nieważne, jeżeli jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną skorygowane.


ARTYKUŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ RACHUNKÓW I INFORMACJI O RACHUNKU

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez lub z tego samego konta klienta, karty kredytowej i/lub zamówienia, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie kontaktując się z Kontrahentem na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny mogą pochodzić od sprzedawców, resellerów lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną aktualizację konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat wygaśnięcia, tak abyśmy mogli zakończyć transakcje i w razie potrzeby skontaktować się z użytkownikiem.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce Zwrotów.


ARTYKUŁ 7 - NARZĘDZIA FAKULTATYWNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy monitorowania, kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne", bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiejkolwiek zgody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu lub w związku z wykorzystaniem tych opcjonalnych narzędzi osób trzecich.

Jeśli użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych na Stronie, robi to na własne ryzyko i według własnego uznania, i powinien zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje na naszej Stronie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegały niniejszym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania.

ARTYKUŁ 8 - POWIĄZANIA Z OSOBAMI TRZECIMI

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądu lub oceny treści lub dokładności tych stron, nie gwarantujemy ani nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, strony internetowe, produkty, usługi lub inne materiały dostępne na lub z takich stron osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia w związku z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzonych w związku z tymi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumieją, zanim zaangażują się Państwo w jakąkolwiek transakcję. Wszelkie skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów tych stron trzecich powinny być kierowane do tych samych stron trzecich.


ARTYKUŁ 9 - UWAGI, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE ZE STRONY UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo określone treści (np. w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlecie kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, jak i pocztą elektroniczną, lub w inny sposób (łącznie "Komentarze"), dajecie nam Państwo prawo, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innego wykorzystania w dowolnych mediach wszelkich przesłanych do nas Komentarzy. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłacenia komukolwiek odszkodowania za wszelkie dostarczone komentarze; lub (3) udzielenia odpowiedzi na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy, według własnego uznania, za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne lub naruszające jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania.

Użytkownik wyraża zgodę na pisanie komentarzy, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje Komentarze nie będą zawierać żadnych nielegalnych, oszczerczych, obraźliwych lub obscenicznych treści, ani nie będą zawierać żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie wolno Ci używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać w błąd nas i/lub osób trzecich co do pochodzenia Twoich komentarzy. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie komentarze, które zamieszczasz i za ich poprawność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze publikowane przez Państwa lub osoby trzecie.


SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Podawanie Państwa danych osobowych w naszym sklepie jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności.


SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje, które mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub braki, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym czasie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy opierać się na stałej dacie aktualizacji lub aktualizacji w Serwisie lub innej powiązanej stronie internetowej, aby stwierdzić, że informacje w Serwisie lub innej powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

ARTYKUŁ 12 - ZASTOSOWANIA ZAKAZANE

Poza zakazami określonymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania innych osób do podejmowania lub uczestniczenia w działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakiegokolwiek stanowego, federalnego, prowincjonalnego, stanowego lub międzynarodowego prawa, przepisu lub regulacji; (d) do naruszania lub naruszania naszych lub jakiejkolwiek strony trzeciej praw własności intelektualnej; e) nękać, znęcać się, obrażać się, ranić, zniesławiać, zniesławiać, oczerniać, oczerniać, zastraszać lub dyskryminować kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przedstawiać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje; g) do wysyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystywane w sposób ograniczający funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej, niezależnej lub internetowej strony internetowej; h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phish, porywania domeny, wymuszania informacji, przeglądania, badania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do naruszania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa naszego Serwisu, jakiejkolwiek innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia niedozwolonych sposobów korzystania.


ARTYKUŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wszelkie wyniki, które można uzyskać za pośrednictwem Serwisu, będą dokładne i wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone na rzecz użytkownika za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie określono inaczej) świadczone na rzecz użytkownika "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków, wyraźnych ani dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji pokupności lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Hairlissy, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi za utracone zyski, przychody, oszczędności, dane, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialność cywilna lub inna, wynikająca z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktu objętego usługą, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z korzystania przez użytkownika z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) opublikowanych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.ARTYKUŁ 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Hairlissy, naszą firmę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami adwokackimi, dokonanymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży i Korzystania z nich lub dokumentów, do których się odnoszą, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw osób trzecich.

ARTYKUŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie może jednak zostać wyegzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, takie oddzielenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


ARTYKUŁ 16 - WYPOWIEDZENIE

Obowiązki i zobowiązania podjęte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub w inny sposób. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki Użytkowania w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.

Jeśli stwierdzimy, według naszego uznania, że użytkownik nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub jeśli podejrzewamy, że użytkownik nie był w stanie ich spełnić, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do momentu rozwiązania umowy, włącznie z datą jej rozwiązania, i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).


ARTYKUŁ 17 - CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub nieegzekwowanie z naszej strony jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania oraz wszelkie inne polityki i zasady działania publikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Serwisem stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Serwisu oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne komunikaty, propozycje i porozumienia, ustne lub pisemne, pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Sprzedaży i Użytkowania).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie mogą być interpretowane ze szkodą dla strony sporządzającej.


ARTYKUŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania, jak również wszelkie inne odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w ulica Złota 44 warszawa Polska

ARTYKUŁ 19 - ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie. Do Państwa obowiązków należy regularne odwiedzanie naszej strony w celu sprawdzenia, czy nie zaszły zmiany. Dalsze korzystanie z naszej strony lub dostęp do niej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania stanowi akceptację tych zmian.


ARTYKUŁ 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Sprzedaży i Użytkowania należy kierować do nas na adres sklep.defrost@gmail.com